För boende

Här finns information till dig som är bostadshyresgäst i en fastighet som förvaltas av Taksprånget AB.
Genom knappraden till vänster kan du få information om:

  • vilken policy vi har beträffade underhåll av bostadslägenhet
  • hur vi behandlar personuppgifter (GDPR)
  • bestämmelser och information om andrahandsuthyrning
  • praktisk information kring inbetalning av hyra och hyrans storlek
  • grannsämja som upplyser om vilken hänsyn man bör visa gentemot sina grannar.
  • bestämmelser och information vid lägenhetsbyte
  • blanketter för lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning
  • specifik och praktisk information för respektive fastighet