Blanketter

Blanketter som kan fyllas i direkt på skärmen. Skriv sedan ut blanketten underteckna och skicka in till Taksprånget AB.

Bytesblankett
Ladda ner denna blankett om du ska ansöka om lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning
Ladda ner denna blankett om du ska ansöka om andrahandsuthyrning.

Checklista vid avflyttning
Ladda ned denna blankett för tips och hjälp vid avflyttning.