Vanliga frågor

Fråga: Har Takspånget AB någon lägenhetskö?
Svar: Vi har enbart en intern lägenhetskö för de hyresgäster som redan idag bor i våra hus. Som kötid gäller det infllyttningsdatum man har. Är man intresserad av att stå i internkön anmäler man det till Takspånget AB. Vi har däremot inte någon extern bostadskö och kan därför inte ta emot intresseanmälningar från bostadssökande som inte idag bor i någon av våra fastigheter. När en lägenhet blir ledig tar vi hjälp av Stockholms Stads Bostadsförmedling för att hitta en ny hyresgäst.
Fråga: Får man låta sin hyresrätt ingå som ett byte om man köper en bostadsrätt eller villa?
Svar: SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation) och Fastighetsägarna (de privata fastighetsägarnas branschorganisation) har gemensamt utformat riktlinjer avseende innebörden i bytesrätten i syfte att uppnå en gemensam branschstandard.
”De nya rutinerna gör det också tydligt att hyresrätt får bytas mot annan hyresrätt (efter värdens godkännande), men i regel inte mot bostadsrätt eller villa.”
”I enlighet med hyresnämndernas praxis bör samtycke endast ges om en villa eller en bostadsrättslägenhet är särskilt anpassad för hyresgästen med hänsyn till hans eller hennes särskilda behov på grund av sjukdom, handikapp eller därmed jämförbart förhållande.”
SABO (de allmännyttiga bostadsföretagens organisation) och Fastighetsägarna (de privata fastighetsägarnas branschorganisation) har gemensamt utformat riktlinjer avseende innebörden i bytesrätten i syfte att uppnå en gemensam branschstandard.
”De nya rutinerna gör det också tydligt att hyresrätt får bytas mot annan hyresrätt (efter värdens godkännande), men i regel inte mot bostadsrätt eller villa.” ”I enlighet med hyresnämndernas praxis bör samtycke endast ges om en villa eller en bostadsrättslägenhet är särskilt anpassad för hyresgästen med hänsyn till hans eller hennes särskilda behov på grund av sjukdom, handikapp eller därmed jämförbart förhållande.”
Fråga: Vem besiktigar min lägenhet, är den besiktigad?
Svar: Vid lägenhetsbyten besiktigar vi alltid lägenheten. Det är då bra om både nuvarande hyresgäst och blivande hyresgäst närvarar vid besiktningen. 
Vi utför även återkommande underhållsbesiktningar av lägenheter. När det är dags för underhållsbesiktning får du ett meddelade av Taksprånget AB.
Fråga: Efter ett lägenhetsbyte har jag precis flyttat in och märker att den som flyttade ut inte har städat ordentligt efter sig.
Svar: Vid avflyttning ska lägenheten lämnas väl rengjord. Om lägenheten inte är ordentligt städad anlitar vi en städfirma och debiterar kostnaden för detta på avflyttande hyresgäst. Använd gärna vår checklista som du hittar under ”blanketter” som hjälp vid avflyttning och städning.
Fråga: Vart vänder jag mig med frågor om mitt hus och mitt boende?
Svar: Om det handlar om direkta fel- och serviceanmälningar vänder du direkt dig till fastighetsskötaren i huset. Kontaktuppgifter för fastighetsskötaren finns anslagna i porten. Handlar det om andra frågor t.ex. kontrakts- eller underhållsfrågor kontaktar du Taksprånget AB.
Om det handlar om direkta fel- och serviceanmälningar vänder du direkt dig till fastighetsskötaren i huset. Kontaktuppgifter för fastighetsskötaren finns anslagna i porten. Handlar det om andra frågor t.ex. kontrakts- eller underhållsfrågor kontaktar du Taksprånget AB.
Fråga: Min granne är störande vart ska jag vända mig?
Svar: Det bästa brukar vara att ta direktkontakt med den störande grannen för att hitta en lösning. Fungerar inte detta tar du kontakt med Taksprånget  AB.
Vissa fastigheter är även anslutna till Svenska Störningsjouren. Om din fastighet är ansluten så finns det information om detta och telefonnummer till Svenska Störningsjouren anslagna i din port.
Fråga: Vilka regler gäller om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?
Svar: Rätten att hyra ut din lägenhet i andra hand regleras i hyreslagen. Där står det att du som hyresgäst får hyra ut din lägenhet i andra hand om du t.ex. ska studera eller arbeta på annan ort eller har liknande beaktansvärda skäl.
Fråga: Kan man betala hyran via autogiro?
Svar: Nej.
Fråga: Får jag själv renovera min lägenhet, t.ex. måla om?
Svar: Som bostadshyresgäst får du själv måla eller tapetsera om din lägenhet. Viktigt är att det då utförs  fackmässigt. Är åtgärderna dåligt utförda eller i en avvikande stil, t.ex. svartmålade väggar kan du bli ersättningsskyldig vilket innebär att du kan få ersätta kostnaden för återställning av lägenheten. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med Taksprånget AB.
Fråga: Får jag själv installera tvätt- och/eller diskmaskin i min lägenhet?
Svar: Nej, fasta el- och rörinstallationer måste utföras av en fackman som har rätt behörighet. Anledningen till detta är att felaktigt utförda installationer är en säkerhetsfara och kan leda till bränder och översvämningar. Ta därför alltid kontakt med Taksprånget AB om du tänker installera tvätt- och/eller diskmaskin i lägenheten
Fråga: Jag har tappat en lägenhetsnyckel, vad ska jag göra?
Svar: Kontakta Taksprånget AB så får du veta vad som gäller för just din lägenhet. Vissa fastigheter har spärrade låssystem vilket innebär att beställning av nya nycklar och lås måste gå via Taksprånget AB.
Fråga: Hur lång är uppsägningstiden för min lägenhet?
Svar: Uppsägningstiden är tre kalendermånader vilket innebär att om en lägenhet t.ex. sägs upp den 15 mars så gäller kontraktet fram t.o.m. sista juni.
Fråga: En kompis bor i en av Taksprånget ABs lägenheter och ska flytta, kan han/hon överlåta lägenheten på mig?
Svar: Nej det går inte, en överlåtelse av ett bostadshyreskontrakt kan endast ske om det finns särskilda skäl.  Kontakta Taksprånget AB om du vill veta mer.
Fråga: Får jag bygga en loftsäng i min lägenhet?
Svar: Ja om monteringen sker fackmässigt. Viktigt är att tänka på att i väggen kan det finnas el- och vattenledningar som kan skadas om man borrar i väggen. En loftsäng kräver även långa och grova skruvar och det blir fula hål i väggen om sängen tas bort. Om du flyttar är du då skyldig att reparera och återställa skadorna på väggen.