Om Taksprånget

Taksprånget AB bildades 2001 i samband med att Lennart Ericson slutade sin anställning som VD i Einar Mattsson Byggnads AB där han varit verksam i över 40 år. Samtidigt avvecklade Lennart sitt ägarengagemang i Einar Mattsson Byggnads AB.

Taksprånget ABs affärsidé är att förvalta och förädla egna hyresfastigheter men även externa förvaltningsuppdrag ombesörjs. Även om företaget är ungt vilar det på en grund av över 40 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsnäringen.

Komprimerad historik:

2003:

Taksprånget förvärvar fastigheten Perseus 14 från Stiftelsen Frälsningsarmén. Fastigheten ligger i Gamla stan med adress Norra Benickebrinken 2, Svartmangatan 29, Baggensgatan 29. Fastigheten är en av de äldre i Gamla stan och har under de senaste 100 åren använts som härbärge i Frälsningsarméns verksamhet. För närvarande pågår projektering av fastigheten och under 2004 kommer fastigheten att genomgå en renovering för att sedan hyras ut som bostadslägenheter med hyresrätt.

Taksprånget får förtroendet att handha förvaltningen av

AB Electrolux personalbostäder i Stockholm. Uppdraget omfattar 54 st. bostadslägenheter som företrädelsevis hyrs ut möblerade åt personal vid Electrolux.

2002:

Förvaltning av egna fastigheter sköts i egen regi, bolaget får även i uppdrag att handha förvaltningen av Lennart Ericsons fastigheter samt en fastighet åt Murmestare Embetet i Stockholm.

2001:

Företaget bildas, förvaltningen av Taksprångets fastigheter sköts av Einar Mattsson Byggnads AB.