Om Taksprånget

Taksprånget AB bildades 2001 i samband med att Lennart Ericson slutade sin anställning som VD i Einar Mattsson Byggnads AB där han varit verksam i över 40 år. Samtidigt avvecklade Lennart sitt ägarengagemang i Einar Mattsson Byggnads AB.

Taksprånget ABs affärsidé är att förvalta och förädla egna hyresfastigheter men även externa förvaltningsuppdrag ombesörjs. Även om företaget är ungt vilar det på en grund av över 40 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsnäringen.