Hyra ut i 2:a hand

Rätten att hyra ut din lägenhet i andra hand regleras i hyreslagen. Där anges att du som hyresgäst har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du pga ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl. En andrahandsuthyrning skall begränsas till viss tid.

Under den tid som andrahandsuthyrningen varar är det du som förstahandshyresgäst som ansvarar för de villkor och bestämmelser som finns i hyresavtalet med fastighetsägaren, dvs det är du och inte andrahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas i tid, eventuella skador i lägenheten och att inga störningar uppkommer.

I de fastigheter vi förvaltar har vi som policy att vid andrahandsuthyrningar får det inte förekomma lösa namnlappar på lägenhetsdörrar etc. Enbart den eller de personer som innehar kontraktet för aktuell lägenhet får finnas på namnskylten. Din andrahandshyresgäst får därför använda sig av c/o adress i ditt namn.

Önskar du hyra ut din lägenhet i andra hand ser vi gärna att du fyller i och skickar in vår blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.

Kom ihåg att vid en andrahandsuthyrning blir du ”hyresvärd” gentemot din andrahandshyresgäst. Det är därför viktigt att du upprättar ett skriftligt andrahandskontrakt. En kopia av det undertecknade andrahandskontraktet ska även skickas in till oss.

Kom också ihåg att om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än den du själv betalar så kan du bli återbetalningsskyldig till din andrahandshyresgäst. Hyr du ut din lägenhet möblerad brukar ett påslag på hyran med upp till 15% anses skäligt.

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du under länken blanketter.