Byta lägenhet

Rätten att byta din lägenhet i regleras i hyreslagen. Där anges att du som hyresgäst har rätt att överlåta hyresrätten till din bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad. Byte medges om du har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet. Handläggningstiden för ett bytesärende är normalt 2 veckor efter att en ansökan om byte inkommit till oss. För att snabba upp handläggningen vill vi att du tillsammans med ifylld bytesansökan bifogar:

  1. Kopia av byteshyresgästens nu gällande hyreskontrakt samt arbetsgivarintyg.
  2. Föreligger det byteskedja med flera parter skall hela kedjan redovisas, tydliggör gärna byteskedjan i form av en skiss där det framgår vem som avser att flytta till vilken lägenhet.
  3. Familjebevis på samtliga berörda parter i lägenhetsbytet, enligt vilket det skall framgå på vilken adress ni är skrivna. Familjebevis kan beställas från Skatteverket som nås via telefon 0771-567 567.

Innan kontraktsskrivning respektive kontraktsavskrivning sker besiktigar vi lägenheten. Både avflyttande hyresgäst och inflyttande hyresgäst bör närvara vid besiktningen.

Vid avflyttning ska lägenheten lämnas väl rengjord. Om lägenheten inte är ordentligt urstädad anlitar vi en städfirma och debiterar kostnaden för detta på avflyttande hyresgäst. Använd gärna vår checklista som hjälp vid avflyttning och städning.

Blankett för byte hittar du här.