Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i första hand:

  1. Fastighetsskötaren i den fastighet du bor, felanmälan görs antingen per telefon eller om fastighetsskötaren inte är anträffbar genom att lägga en lapp i dennes brevlåda.
  2. Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50 alternativt via formulär för felanmälan i botten.
  3. Jourmontör, tel 08-657 77 00.

Tips innan du gör en felanmälan och för att förebygga problem:

  • Vid misstanke om elfel kontrollera först att säkringen (proppen) inte har löst ut.
  • Om avloppsvattnet rinner ut långsamt, försök att peta bort hår, te- eller kaffesump som kan ha täppt till avloppsventilen.
  • Placera inte möbler eller andra skrymmande föremål framför värmeelementen eftersom dessa hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
  • Knyt ihop soppåsen innan den slängs i sopnedkastet, annars finns risk för att det blir stopp.

 

Skicka in en anmälan