Underhåll av bostadslägenhet

Fastighetsägarens underhållsskyldighet regleras av hyreslagen som anger att för bostadslägenheter skall hyresvärden med ”skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer”.
Eftersom ”skäliga tidsmellanrum” kan vara svårt att tolka har vi valt att följa de kommunala, allmännyttiga bostadsföretagens tidsintervaller beträffande det inre underhållet.
Detta innebär att målning av tak och väggar samt omtapetsering sker vart 15:e år, byte av linoleummattor vart 24:e år.

Som bostadshyresgäst har du rätt att själv, på egen bekostnad utföra målning och tapetsering och jämförliga åtgärder. Viktigt är att en sådan åtgärd utförs ”fackmässigt”. Är åtgärderna dåligt utförda eller i en avvikande stil, ex svartmålade väggar har hyresvärden rätt att kräva skadestånd vilket innebär att du kan få ersätta kostnaden för återställning av lägenheten. Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med din förvaltare.