Vanliga fel- och serviceanmälningar lämnas till respektive fastighetsskötare. Telefonnummer finns uppsatt på anslagstavla i porten.

Det går även att felanmäla till Taksprånget AB via formulär på hemsidan eller ringa till vårt kontor på tfn 08-440 20 50.

Vid akuta fel utanför kontorstid t.ex. en vattenläcka där en omedelbar åtgärd krävs går det bra att ringa till Securitas/Jourmontör på tfn 08-657 77 00.