Om Taksprånget

Taksprånget AB bildades 2001 i samband med att Lennart Ericson slutade sin anställning som VD i Einar Mattsson Byggnads AB där han varit verksam i över 40 år. Samtidigt avvecklade Lennart sitt ägarengagemang i Einar Mattsson Byggnads AB.

Idag drivs Taksprånget AB huvudsakligen av nästa generation Eric Ericson och Johanna Carlson. Taksprånget ABs affärsidé är fortsatt förvaltning av egna fastigheter och viss extern förvaltning. Ambitionen är att gradvis växa genom att förvärva eller bygga nya hyresfastigheter. För närvarande arbetar vi med projektering av ca 30 st. hyresrätter i Slakthusområdet där planerad byggstart är sommaren 2024.

om-takspranget-2023