Ägare till bostadsrätten:

Creutzgatan 4-6

Johanna Carlson och Eric Ericson, tel 08-440 20 50

Förvaltare:

Johanna Carlson , tel 08-440 20 50

(reparationer, besiktningar och hyreskontraktärenden)

Service och felanmälan:

Taksprånget AB
Eric Ericson, tel 08-440 20 50

Akuta fel, jourtjänst:

Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i följande ordning:

1.Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50
2.Övrig tid , Eric Ericson tel 070-296 20 50
Vid hisstop, Amsler Hiss, tel 08-746 80 25 dygnet runt

Ohyra, Skadedjur:

Vid misstanke om skadedjur: pälsänger, mjölbaggar och dylikt, kontakta Anticimex tel, 08-19 00 30. Uppge att fastigheten är försäkrad hos Folksam samt föreningens organisationsnummer är: 702001-0653.

Tvättstuga:

I fastigheten finns en tvättstuga, belägen i entréplan i uppgång 4. Bokning av tvättider sker på bokningstavlan som är monterad i anslutning till tvättstugan. Till varje lägenhet finns en låsbar bokningscylinder.

Ordningsregler för tvättstuga:

I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. För allas trevnad är det viktigt att dessa följs.

Cykel- och barnvagnsrum:

Cyklar parkeras utomhus vid cykelställ på Thorildsplan. Det finns inget särskilt barnvagnsrum i fastigheten.

Trapphus:

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphus och entréer. Skälet till detta är att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Ett fritt trapphus möjliggör även att trappstädningen fungerar på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras därför innanför tamburdörren, inte i trapphuset där de försvårar städningen.

Tamburdörrar:

Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas kontakta förvaltaren. Önskas dekaler att sätta på dörren för att slippa få reklam går det bra att kontakta förvaltaren.

Mattpiskning:

Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från fönster eller balkong.

Sophantering:

Soprum finns på gården i särskilt sophus. För att underlätta för sophämtningen är det bra om soporna paketeras väl (knyt ihop soppåsen) innan de slängs.

Grovsopor:

I sophuset på gården, dit portnyckeln passar, finns utrymme för återvinning av tidningar och grovsopor. OBS! S.k. elsopor skall särskiljas och placeras i särskild behållare.

Parkering:

För boendeparkering hänvisas till Stockholm Stad

Nycklar:

Lägenheten: Tre (3) stycken nycklar till cylinderlås                                                                                                                                                                                                                                    Tre (3) stycken nycklar till tillhållarlås                                                                                                                                                                                                                                                    Aptusnyckel till porten

Tvättstugan: En (1) nyckel till bokningscylinder

Taksprånget AB har extranycklar till till samtliga lägenheter (dock ej det s.k. polislåset). Vi använder denna enbart efter överenskommelse med respektive hyresgäst. Kostnad vid besök av låssmed p.g.a. ”utelåsning” betalas av berörd hyresgäst.

Värme i lägenheterna:

Huset värms upp via radiatorer. För att få värmen i fastigheten så effektiv som möjlighet bör man tänka på att inte placera möbler alltför nära radiatorerna.

Ventilation:

Huset ventileras med hjälp av självdrag. För att få bästa möjliga ventilation krävs att hyresgästen rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa.

Golvbrunn i badrum:

Golvbrunnen i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas minst 2 ggr/år. Detta utförs av hyresgästen själv.

Kabel-TV:

Fastigheten är ansluten till Telenor. Felanmälningar och tecknande abonnemang görs direkt till Telenor på tel 020-222  222

Fiber:

Fiber erhålls från Telenor

Övrigt:

Allmän information anslås på anslagstavlorna på entréplan i trapphuset.