Ägare:

Kocksgatan 21

Lennart Ericson, tel 08-440 20 50

Förvaltare:

Taksprånget AB
Johanna Carlson, tel 08-440 20 50
(reparationer, besiktningar och hyreskontraktärenden)

Service och felanmälan:

Fastighetsskötaren, tel 073-393 03 50
Taksprånget AB, tel 08-440 20 50
Nås inte fastighetsskötaren finns telefonsvarare för mottagande av meddelanden.

Akuta fel, jourtjänst:

Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i följande ordning:

Fastighetsskötaren
1. Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50
2. Jourmontör, tel 08-657 77 00

Ohyra, Skadedjur:

Vid misstanke om skadedjur: pälsänger, mjölbaggar och dylikt, kontakta Anticimex tel, 075-245 10 00. Uppge att ni är hyresgäster hos Lennart Ericson och att fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Tvättstuga:

I fastigheten finns en tvättstuga, belägen i källaren. Bokning av tvättider sker på bokningstavlan som är monterad i anslutning till tvättstugan. Till varje lägenhet finns en låsbar bokningscylinder.

Ordningsregler för tvättstuga:

I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. För allas trevnad är det viktigt att dessa följs.

Cykel- och barnvagnsrum:

Cykelrum finns i källaren där även barnvagn kan förvaras. Lägenhetsnyckeln passar till detta utrymme.

Trapphus:

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphus och entréer. Skälet till detta är att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Ett fritt trapphus möjliggör även att trappstädningen fungerar på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras därför innanför tamburdörren, inte i trapphuset där de försvårar städningen.

Tamburdörrar:

Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas kontakta förvaltaren.

Mattpiskning:

Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från fönster. Ställning för mattpiskning finns på gården.

Sophantering:

Soprum för mat- och restavfall finns i entrén i anslutning till porten. För att underlätta för sophämtningen är det bra om soporna paketeras väl (knyt ihop soppåsen) innan de slängs.

Grovsopor:

Grovsoprummet är beläget på gården. Kom ihåg att ta isär kartonger och liknande skrymmande avfall innan de slängs i kärlen. Avlämningsställe för tidningar finns på Åsögatan.

Parkering:

För boendeparkering hänvisas till Stockholm Stad tel 08-508 263 00

Nycklar:

Lägenheten:Tre (3) stycken nycklar till cylinderlås
Tvättstugan:En (1) nyckel till bokningscylinder

Taksprånget AB har huvudnyckel till samtliga lägenheter (dock ej det s.k. polislåset). Vi använder denna enbart efter överenskommelse med respektive hyresgäst. Kostnad vid besök av låssmed p.g.a. ”utelåsning” betalas av berörd hyresgäst.

Värme i lägenheterna:

Huset värms upp via radiatorer. För att få värmen i fastigheten så effektiv som möjlighet bör man tänka på att inte placera möbler alltför nära radiatorerna.

Ventilation:

Huset ventileras med hjälp av självdrag. För att få bästa möjliga ventilation krävs att hyresgästen rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa samt ser till att tilluftsventiler, placerade i vissa fönster, är öppna.

Golvbrunn i badrum:

Golvbrunnen i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas minst 2 ggr/år. Detta utförs av hyresgästen själv.

TV och Bredband:

Fastigheten är ansluten till Tele2/ComHems nät för kabel-tv samt till IP-Onlys fibernät.

Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Tele2/ComHem alternativt till IP-Only.

Övrigt:

Allmän information anslås på anslagstavlorna på entréplan i trapphuset.