Förvaltare:

N. Benickebrinken 2

Johanna Carlson, tel 08-440 20 50
(reparationer, besiktningar och hyreskontraktsärenden)

Service och felanmälan:

Fastighetsskötare: Tel 070 – 337 16 86. Skrivet meddelande kan även lämnas i fastighetsskötarens postbox i entrén.

Akuta fel, jourtjänst:
Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i följande ordning:

Fastighetsskötaren:
Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50

Jourmontör, tel 08-657 77 00 eller vid hisstopp Kone Hiss tel 0771-50 00 00

Ohyra, Skadedjur:

Vid misstanke om skadedjur: pälsänger, mjölbaggar och dylikt, kontakta Anticimex tel, 075-245 10 00. Uppge att ni är hyresgäster hos Taksprånget AB och att fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Tvättstuga:

I fastigheten finns ingen gemensam tvättstuga utan respektive lägenhet är utrustad med tvättmaskin.

Cykel- och barnvagnsrum:

Cykel- och barnvagnsrum ligger i entréplanet (separat ingång bredvid porten). Lägenhetsnyckeln passar till dessa utrymmen.

Trapphus:

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphus och entréer. Skälet till detta är att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Ett fritt trapphus möjliggör även att trappstädningen fungerar på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras därför innanför tamburdörren, inte i trapphuset där de försvårar städningen.

Tamburdörrar:

Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas kontakta förvaltaren. Önskas dekaler att sätta på dörren för att slippa få reklam går det bra att kontakta förvaltaren.

Mattpiskning:

Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från fönster eller balkong.

Sophantering:

Soprum finns i särskilt utrymme som nås via dörr från den trappa som leder ner mot Österlånggatan. För att underlätta för sophämtningen är det bra om soporna paketeras väl (knyt ihop soppåsen) innan de slängs i sopkärlen.

Grovsopor:

Inget särskilt utrymme för grovsopor finns i fastigheten. Tidningar och visst avfall kan slängas i särskilda behållare som finns på Skeppsbron. För övrigt grovavfall hänvisas till återvinningsstationerna, ex i Östberga eller Högdalen.

Parkering:

För boendeparkering hänvisas till Stockholm Stad tel 08-508 263 00

Nycklar:

Lägenheten:
Tre (3) stycken nycklar till cylinderlås och tre (3) stycket till tillhållarlås samt två (2) stycken till postbox. Taksprånget AB har huvudnyckel till samtliga lägenheter (dock ej det s.k. polislåset). Vi använder denna enbart efter överenskommelse med respektive hyresgäst. Kostnad vid besök av låssmed p.g.a. ”utelåsning” betalas av berörd hyresgäst.

Värme i lägenheterna:

Huset värms upp via radiatorer. För att få värmen i fastigheten så effektiv som möjlighet bör man tänka på att inte placera möbler alltför nära radiatorerna.

Ventilation:

Huset ventileras med hjälp av frånluftsfläkt. För att få bästa möjliga ventilation krävs att hyresgästen rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa.

Golvbrunn i badrum:

Golvbrunnen i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas minst 2 ggr/år. Detta utförs av hyresgästen själv.

TV och Bredband:

Fastigheten är ansluten till Tele2/ComHems nät för kabel-tv samt till IP-Onlys fibernät.

Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Tele2/ComHem alternativt till IP-Only.

Övrigt:

Allmän information anslås på anslagstavlorna på entréplan i trapphuset.