Ägare:

Själagårdsgatan 5

Lennart Ericson, tel 08-440 20 50

Förvaltare:

Johanna Carlson, tel 08-440 20 50 (reparationer, besiktningar och hyreskontraktärenden)

Service och felanmälan:

Johanna Carlson, tel 08-440 20 50

Akuta fel, jourtjänst:

Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i följande ordning:
Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50

Jourmontör, tel 08-657 77 00

Ohyra, Skadedjur:

Vid misstanke om skadedjur: pälsänger, mjölbaggar och dylikt, kontakta Anticimex tel, 075-245 10 00. Uppge att ni är hyresgäster hos Lennart Ericson och att fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Tvättstuga:

I fastigheten finns en tvättstuga, belägen i gårdshuset. Tvättning kan ske om tvättstugan inte är upptagen.

Cykel- och barnvagnsrum:

Cyklar och barnvagnar parkeras på gården.

Trapphus:

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphus och entréer. Skälet till detta är att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Ett fritt trapphus möjliggör även att trappstädningen fungerar på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras därför innanför tamburdörren, inte i trapphuset där de försvårar städningen.

Tamburdörrar:

Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas kontakta förvaltaren. Önskas dekaler att sätta på dörren för att slippa få reklam går det bra att kontakta förvaltaren.

Mattpiskning:

Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från fönster.

Sophantering:

Sopkärl finns i soprum i gårdshuset. För att underlätta för sophämtningen är det bra om soporna paketeras väl (knyt ihop soppåsen) innan de slängs i kärlen.

Grovsopor:

Grovsoprum saknas. Tidningar, kartonger och glas kan lämnas vid särskild station på Skeppsbron

Parkering:

För boendeparkering hänvisas till Stockholm Stad

Nycklar:

Lägenheten: Tre (3) stycken nycklar till cylinderlås

Värme i lägenheterna:

Huset värms upp via direktverkande el. Kostnad för värme ingår ej i hyran. För att få värmen i fastigheten så effektiv som möjlighet bör man tänka på att inte placera möbler alltför nära radiatorerna.

Ventilation:

Huset ventileras med hjälp av självdrag. För att få bästa möjliga ventilation krävs att hyresgästen rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa.

Golvbrunn i badrum:

Golvbrunnen i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas minst 2 ggr/år. Detta utförs av hyresgästen själv.

TV och Bredband:

Fastigheten är ansluten till Tele2/ComHems nät för kabel-tv samt till IP-Onlys fibernät.

Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Tele2/ComHem alternativt till IP-Only.