Ägare:

Stadshagsplan 2

Lennart Ericson, tel 08-440 20 50

Förvaltare:

Taksprånget AB

Johanna Carlson, tel 08-440 20 50

(reparationer, besiktningar och hyreskontraktärenden)

Service och felanmälan:

Fastighetsskötare:
Fastighetsskötare, tel 073-650 36 14.

Akuta fel, jourtjänst:
Vid skador som kräver omedelbar åtgärd kontaktas i följande ordning:

  1. Fastighetsskötaren
  2. Dagtid, Taksprånget AB, tel 08-440 20 50
  3. Jourmontör, tel 08-657 77 00 eller vid hisstopp Otis Hiss, tel 0200-21 21 11

 

Ohyra, Skadedjur:

Vid misstanke om skadedjur: pälsänger, mjölbaggar och dylikt, kontakta Anticimex tel, 075-245 10 00. Uppge att ni är hyresgäster hos Lennart Ericson och att fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Tvättstuga:

I fastigheten finns en tvättstuga, belägen i entréplan. Bokning av tvättider sker på bokningstavlan som är monterad i anslutning till tvättstugan. Till varje lägenhet finns en låsbar bokningscylinder.

Ordningsregler för tvättstuga:

I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. För allas trevnad är det viktigt att dessa följs.

Cykel- och barnvagnsrum:

Cykelrum finns i särskilt hus på gården. Barnvagnsrum finns i entréplan. Lägenhetsnyckeln passar till dessa utrymmen.

Trapphus:

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphus och entréer. Skälet till detta är att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal skall kunna ta sig fram. Ett fritt trapphus möjliggör även att trappstädningen fungerar på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras därför innanför tamburdörren, inte i trapphuset där de försvårar städningen.

Tamburdörrar:

Dekaler eller lappar med extranamn får ej fästas på dörrens utsida. Om extranamn önskas kontakta förvaltaren. Önskas dekaler att sätta på dörren för att slippa få reklam går det bra att kontakta förvaltaren.

Mattpiskning:

Skakning av mattor eller sängkläder får ej ske från balkonger och fönster.

Sophantering:

Sopnedkast finns på varje våningsplan. För att underlätta för sophämtningen är det bra om soporna paketeras väl (knyt ihop soppåsen) innan de slängs.

Grovsopor:

Grovsoprummet är beläget i särskilt hus på gården. Kom ihåg att ta isär kartonger och liknande skrymmande avfall innan de slängs i kärlen.

Parkering:

För boendeparkering hänvisas till Stockholm Stad tel 08-508 263 00

Nycklar:

Lägenheten: Tre (3) stycken nycklar till cylinderlås.
Tvättstugan: En (1) nyckel till bokningscylinder
Taksprånget AB har huvudnyckel till samtliga lägenheter (dock ej det s.k. polislåset). Vi använder denna enbart efter överenskommelse med respektive hyresgäst. Kostnad vid besök av låssmed p.g.a. ”utelåsning” betalas av berörd hyresgäst.

Värme i lägenheterna:

Huset värms upp via radiatorer. För att få värmen i fastigheten så effektiv som möjlighet bör man tänka på att inte placera möbler alltför nära radiatorerna.

Ventilation:

Huset ventileras med frånluftsfläkt. För att få bästa möjliga luftcirkulation krävs att hyresgästen rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa samt ser till att tilluftsventiler placerade under fönsterbrädorna är öppna.

Golvbrunn i badrum:

Golvbrunnen i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas minst 2 ggr/år. Detta utförs av hyresgästen själv.

TV och Bredband:

Fastigheten är ansluten till Tele2/ComHems nät för kabel-tv samt till IP-Onlys fibernät.

Felanmälningar och tecknande av abonnemang görs direkt till Tele2/ComHem alternativt till IP-Only.

Övrigt:

Allmän information anslås på anslagstavlorna på entréplan i trapphuset.